Zum Tod von Tonny Geeldhoed-Peeters

Tonny Geeldhoed-Peeters, die Tochter des niederländischen Widerstandskämpfers Nico Peeters, ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Joshua Stom hat 2014 mit ihr gesprochen, als er mit einem Mitschüler ein Gedächtnisblatt über Nico Peeters schrieb. Nun erinnert er sich an diese Begegnungen.

Niederländische Fassung / Tekst in het Nederlands

Joshua Stom schreibt:

Im Oktober 2014 traf ich Tonny Geeldhoed-Peeters zum ersten Mal. Zusammen mit einem Klassenkameraden beteiligte ich mich am Projekt „Namen statt Nummern“. Tonny erzählte ihre eindrucksvolle Lebensgeschichte bei sich zuhause. Sie bewirkte damit, dass sich ein Schüler dauerhaft den Krieg zu Herzen nahm, und zwar genau so, wie es Tony wichtig war.

Tonnys Geschichte ist unlösbar verbunden mit der ihres Vaters, des Widerstandskämpfers Nico Peeters. 1942 wurde Nico von den Deutschen verhaftet, weil er eine Schreibmaschine besaß. Über die Lager Amersfoort und Vught kam Nico in das Konzentrationslager Dachau, wo er schließlich 1945 ums Leben kam, zwei Monate vor der Befreiung des Lagers durch die Amerikaner. Tony bewahrte schöne Erinnerungen an ihren Vater, der seiner Familie viel Zuwendung entgegengebracht hatte. Die Familie vertraute darauf, dass Nico wieder nach Hause kommen würde. Sein Tod bedeutete einen entsetzlichen Schock.

Die Lebenskraft, die Tonny mit ihrer Geschichte aufzeigte, war inspirierend. So hielt Nicos Verhaftung die Familie nicht davon ab, weiter Widerstand zu leisten. Im Gegenteil. Die Familie versteckte sogar noch mehr Menschen in ihrem Haus. Natürlich wurde durch den Tod von Nico die Befreiung zu einer Zeit gemischter Gefühle, aber Tonny erklärte, dass das Leben trotzdem weiterging.

Nach unserem Gespräch begegnete ich Tony in der Amsterdamer Nassau-Kirche bei der Ausstellung „Namen statt Nummern“. Begegnungen wie diese zeigten, wie Tonny Schülern die Möglichkeit gab, das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg auch emotional zu bewahren. Sie fand es wichtig, dass nicht nur ihre eigene Generation an den Krieg erinnerte, sondern auch die Jugend sollte verstehen, dass ein Leben in Freiheit nicht selbstverständlich ist. Mit ihrer Geschichte trug sie hierzu wesentlich bei. Tonny bewirkte bei mir etwas, was eine Geschichtsstunde in der Schule so gut wie nicht erreichen kann. Durch die Emotionalität ihrer Geschichte rückte der Krieg unglaublich nah. So bekam ihre Botschaft eine nachdrückliche Bedeutung und ihre Zuhörer machten sie sich zu eigen.

Hierfür bin ich Tonny und „Namen statt Nummern“ unendlich dankbar.

Link zum Gedächtnisblatt über Nico Peeters

 

Tekst van Joshua Stom in het Nederlands

In oktober 2014 ontmoette ik Tonny Geelhoed-Peeters voor het eerst. Samen met een klasgenoot maakte ik deel uit van het project Namen statt Nummers. Tonny vertelde haar indrukkenwekkende levensverhaal bij haar thuis. Ze zou voorgoed de emotie van een jonge scholier binden aan de oorlog, precies zoals Tonny dat belangrijk vond.

Tonny’s verhaal is onlosmakelijk verbonden met dat van haar vader, verzetsman Nico Peeters. In 1942 werd Nico door de Duitsers gearresteerd voor het bezit van een typmachine. Via kamp Amersfoort en kamp Vught kwam Nico terecht in kamp Dachau, waar hij uiteindelijk zou komen te overlijden in 1945, twee maanden voor de bevrijding van het kamp door de Amerikanen. Tonny koesterde mooie herinneringen aan haar vader die veel aandacht had voor zijn gezin. De familie hield hoop dat Nico weer thuis zou komen. Zijn overlijden kwam dan ook als een vreselijke schok.

De veerkracht die Tonny toonde in haar verhaal was inspirerend. Zo weerhield de arrestatie van Nico het gezin er niet van om verzetswerk te blijven verrichten. Integendeel. Het gezin nam zelfs nog meer onderduikers in huis. Natuurlijk maakte het overlijden van Nico de bevrijding tot een periode van gemixte gevoelens, maar Tonny verklaarde dat het leven toch doorging.

Na ons gesprek ontmoette ik Tonny in de Amsterdamse Nassaukerk voor de tentoonstelling van Namen statt Nummern. Ontmoetingen als deze bevestigde hoe Tonny scholieren de kans bood om een emotionele bindtenis aan te gaan met de Tweede Wereldoorlog. Ze vond het belangrijk dat niet alleen haar eigen generatie de oorlog herdenkt, maar ook dat de jeugd beseft dat in vrijheid leven niet vanzelfsprekend is. Haar verhaal leverde hieraan een essentiële bijdrage. Tonny deed iets bij mij wat een geschiedenisles op de middelbare school maar moeilijk kan bewerkstelligen. Door de emotie van haar verhaal kwam de oorlog heel dichtbij. Zo kreeg haar boodschap echt betekenis en maakte je je die eigen.

Hiervoor ben ik Tonny en Namen statt Nummern eeuwig dankbaar.

Joshua Stom

Link naar de biografie over Nico Peters

(19.2.21; Text: Joshua Stom, Übersetzung: Irene Stuiber; IS)