Tschechisch

Hlavní myšlenka Knihy Paměti je, aby bylo za každým číslem vidět jméno, vyzvednout vězně z neznámé masy a vrátit mu jeho osobnost. Tato myšlenka byla realizována v roce 1999 s pomocí kruhu přispěvovatelů.

Více než 200 000 věznů bylo zavlečeno v letech 1933 – 1945 do koncentračního táboru Dachau. Koncentrační tábor Dachau byl pro národní socialisty vzorem pro více než 2000 koncentračních táborů v Evropě. Prvními vězni byli političtí odpůrci národných socialistů: komunisti, sociální demokrati, odboráři, někteří politici buržoazních stran a monarchisté. Později k nim přibyli ještě židé, Romové, homosexuálové, tzv. asociálové a zločinci. Během války pocházela většina věznů z obsazených zemí. Jedna jediná kritická poznámka anebo příslušnost k pronásledované menšině stačily, aby se člověk dostal do koncentračního tábora. Pro mnoho lidí to znamenalo rozsudek smrti.

Každým rokem, 22. března, na výročí zřízení koncentračního táboru se představí nové životopisny. Sepsali je bývalí vězni, příbuzní, žáci a další zájemci. Je to symbol památky. Přibývají stále nové.

Každý životopis vezne obsahuje čtyři stránky. Autoři vybírají řeč, v které chteji psát a převezmou osobní úpravu. Tímto způsobem mají listy paměti znázornit mnohotvárnost věznů z více než 30 národů.

Přáli bychom si, aby lidi pochopili, že Dachau není jenom tohle místo. Za vysokými čísly s více jak 200 000 věznů a více jak 41 000 mrtvých stojí jednotlivé životopisy, životní plány a rodiny pronásledovaných lidí. Chceme vrátit věznům jejich tvář a přenést důvody jejich pronásledovaní do naší přítomnosti. To je hlavní myšlenka našeho projektu.