Polnisch

Główną ideą przyświecającą projektowi Księga Pamięci Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Dachau jest personifikacja numerów byłych więźniów. Przedstawienie biografii osób, które te numery otrzymały, wyciągnięcie ich z anonimowej masy i oddanie im ich indywidualności. W roku 1999 udało się tę ideę urzeczywistnić.

W latach 1933-1945 do obozu koncentracyjnego w Dachau zostało wywiezionych ponad 200.000 więźniów. Obóz ten był dla hitlerowców modelem, według którego powstało w Europie ponad 2000 innych obozów koncentracyjnych. Pierwszymi więźniami byli polityczni przeciwnicy narodowych socjalistów: komuniści, socjaldemokraci, członkowie związków zawodowych, niektórzy politycy partii mieszczańskich i monarchiści. Później dołączyli do nich żydzi, duchowni, cyganie, homoseksualiści oraz tzw. elementy aspołeczne i kryminalne. Podczas II wojny światowej większość więźniów pochodziła z zajętych przez hitlerowców krajów. Jedna krytyczna wypowiedź albo przynależność do prześladowanej mniejszości wystarczyły, aby trafić do obozu koncentracyjnego. Dla wielu osób było to równoznaczne z wyrokiem śmierci.

Co roku 22 marca, w rocznicę powstania obozu koncentracyjnego Dachau, przedstawiane są nowe biografie Księgi Pamięci, wykonane przez krewnych byłych więźniów, studentów i inne osoby, przy wsparciu zespołu projektu. W ten sposób pamięć o byłych więźniach ciągle żyje. Można się z nimi zapoznać w Kościele Pojednania na trenie Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Dachau. Do tego zbioru wciąż dołączają nowe biografie.

Biografia każdego byłego więźnia składa się z 4 stron. Autorzy sami wybierają język biografii i nadają jej indywidualny charakter i kształt artystyczny. W ten sposób zostaje również udokumentowana różnorodność więźniów pochodzących z ponad 30 krajów.

Chcemy pokazać, że Dachau jest czymś więcej niż tylko miejscem. Za ogromną liczbą 200.000 więźniów i ponad 41.000 zabitych stoją pojedyncze biografie, plany życiowe, rodziny prześladowanych. Chcemy oddać więźniom ich twarze, pokazać historię ich życia i prześladowania. To przewodnia myśl naszego projektu.