Gedenktafel für Stefan Wincenty Frelichowski in Dachau enthüllt – Gedächtnisbuchprojekt vor polnischen Gästen und Pfadfindern vorgestellt

maurycy_gedenkveranstaltunggedenktafel_poln_priester

Polska wersja tekstowa

Hier ein Bericht von Maurycy auf deutsch und polnisch. Der Verfasser ist zur Zeit Freiwilliger der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste im Gedächtnisbuchprojekt.

Am Samstag, den 10. Oktober wurde im Gedenkraum der KZ‑Gedenkstätte Dachau eine Erinnerungstafel an den Seligen Stefan Wincenty Frelichowski enthüllt anlässlich seines 70. Todestages am 23. Februar 1945. Dazu besuchte eine Pilgerfahrt mit polnischen Pfadfindern Dachau, um des Seligen zu gedenken, den sie sich zu ihrem Patron erkoren haben. Frelichowkski war einer der etwa 1800  katholischen polnischen Priester, die im KZ Dachau inhaftiert waren – und von denen jeder zweite nicht überlebt hat.

Da  ich selbst ein Scout und katholisch bin, besuchte ich diese Feierlichkeiten.

Um 9 Uhr begann die Messe im Karmel Heilig Blut mit Gebeten für die Heiligsprechung. Bei der Messe mit den etwa 120 polnischen Pfadfindern waren unter anderem der polnische Bischof Jozef Guzdek, Weihbischof Wolfgang Bischof (in Vertretung des Erzbischofs von München und Freising, Reinhard Kardinal Marx) sowie viele polnische Priester anwesend, darunter auch die, die die Heiligsprechung initiiert haben.

Nach der Messe wurden Kränze an der Gedenktafel für polnische Priester, die im KZ Dachau waren,  an der Stirnseite der Todesangst-Christi-Kapelle niedergelegt. Dazu wurde ein Gebet auf polnisch und deutsch gesprochen.

Später sind wir alle zum Museum gegangen. Dort fand die Zeremonie der Enthüllung einer neuen Gedenktafel zu Ehren des Häftlings Wincenty Frelichowski statt. Im Anschluss daran sprachen unter anderem Max Mannheimer, ein Mitglied der Familie des seliggesprochenen Wincenty Frelichowski und der neue Generalkonsul der Republik Polen in München, Andrzej Osiak.

Zuvor hatte ich gefragt, ob ich das Projekt „Gedächtnisbuch“ präsentieren kann. Nach den Ansprachen hatte ich die Chance dazu. In ein paar Minuten habe ich das Projekt beschrieben und die Ziele vorgestellt. Ich habe um Unterstützung bei der Suche nach Ausstellungsorten für die Wanderausstellung „Namen statt Nummern“ gebeten und fürs Schreiben von Biographien über ehemalige Häftlinge.  Das Interesse war sehr groß. Sehr viele Leute haben mich anschließend darauf angesprochen und wollten mehr über das Projekt wissen und über die Möglichkeit, eine Biographie zu schreiben. Auf einmal hatte ich nicht mehr genug Infoflyer für alle!

Dieser Tag war ein voller Erfolg für mich, da ich viel über Stefan Freilichowski gelernt habe und die Gelegenheit hatte, viele Pfadfinder aus Polen zu treffen und zugleich das Gedächtnisbuch vorzustellen.

Polska wersja tekstowa

poln_pfadfinder_10-10-15
(Foto: Dariusz Arsan)

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej bł. ks. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu. Prezentacja projektu „Księga Pamięci”.

Oto raport Maurycego w języku polskim i niemieckim. Autor jest obecnie wolontariuszem w organizacji ASF i pracuje w projekcie„Księga Pamięci”.

W sobotę, 10 października odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej bł. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu, w 70 rocznicę jego śmierci w dnu 10 października 1945 roku. Z tej okazji Dachau odwiedziła pielgrzymka polskich Harcerzy w celu upamiętnienia błogosławionego księdza, który jest ich patronem.  Frelichowkski był jednym z około 1800 polskich księży katolickich więzionych w obozie koncentracyjnym w Dachau. W Obozie koncentracyjnym w Dachau zginęła prawie połowa z nich.

Jako że sam jestem harcerzem oraz katolikiem, z wielką chęcią i ciekawością wybrałem się na te obchody.

O godzinie 9. rozpoczęła się msza święta w kościele w Zakonie Karmelitanek w intencji kanonizacji Stefana Wincentego Frelichowskiegoz udziałem ponad 120 harcerzy. Obecny był biskup Jerzy Gozdek, biskup pomocniczy Wolfgang Bischoff, reprezentujący kardynała Reinharda Marxa – arcybiskupa Monachium i Freising, oraz liczni księża z Polski, w tym sam inicjator procesu kanonizacyjnego.

Po mszy zostały złożone wieńce pod tablicą upamiętniającą polskich księży, którzy byli więzieni w Dachau, znajdującą się na kaplicy w miejscu pamięci po byłym obozie w Dachau. Odmówiona została również modlitwa w języku Polskim oraz Niemieckim, nowomianowany polski konsul generalny w Monachium.

Następnie wszyscy przeszliśmy do muzeum gdzie miały miejsce uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej osobie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Później nastąpiły przemówienia. Przemawiał min. Max Mannheimer,rodzina błogosławionego księdza oraz.Andrzej Osiak.

Wcześniej ja, korzystając z okazji poprosiłem organizatorów o możliwość zaprezentowania projektu Księgi Pamięci. Ksiądz przewodniczący zgodził się i zaraz po wszystkich przemówieniach, wszedłem na mównicę i w kilka minut opisałem projekt oraz jego założenia i cele. Zachęciłem również do szukania miejsc na wystawę „Imiona zamiast numerów“ oraz do pisania biografii byłych więźniów.

Zainteresowanie projektem było duże. Po mojej prezentacji, wiele ludzi podchodziło do mnie z pytaniami o projekt, o biografie i możliwość ich pisania. W pewny momencie zabrakło mi materiałów informacyjnych.

Cały dzień uważam za udany. Dowiedziałem się wiele o. bł. Stefanie Frelichowskim, spotkałem harcerzy z Polski oraz miałem możliwość zaprezentowania projektu w którym pracuje.

(Text: Maurycy)